Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


TOFU pastér

- Technologie: pasterizace tofu v průběžném parním tunelovém pastéru
- Konstrukce: jednopodlažní, celonerezová
- Ovládání: plně automatické

Funkce stroje

  • Produkty (tofu) se pohybují ve výrobní lince od plnících a zavíracích automatů do pastéru. Pomocí kinematického vstupního mechanismu na přísunovém dopravníku, překonávají smykové tření na přechodové liště a přecházejí na hlavní řetězový rošt.
  • Hlavní rošt unáší obaly postupně přes předehřívací zónu do pasterizační zóny, kde narůstá teplota až na požadovanou pasterlizační teplotu. Prostor je vyhříván tepelným médiem, ohřátou párou. Po dobu výdrže ve pasterizační zóně, při konstantní teplotě, dojde k umrtvení nežádoucích mikroorganismů, které by později mohly vyvolat kvašení, zákaly atp.
  • Po opuštění pasterizační zóny vstupují obaly do zón chladících, kde jsou postupně ochlazovány chladící vodou. Ochlazení musí být provedeno co nejrychleji.
  • Při výstupu produktů z poslední chladící zóny se tyto přesouvají přes přechodovou lištu na odsunový dopravník.


Čas pasterizace i celkové doby zpracování se reguluje na ovládacím panelu (za pomoci frekvenčního měniče) otáčkami motoru hnací převodovky, čili rychlostí posunu řetězového roštu. Teploty se nastavují také přímo na ovládacím panelu.
Hodnoty obou veličin volíme s ohledem na platné normy a podle druhu produktu.
Rychlost posunu hlavního roštu a tím i nastavení času pasterizace kontrolujeme mechanicky tzv. kontrolním kotoučem, které bude přiloženo ke stroji.

Hlavní nastavení v programu stroje.
- Ohřev pasterizační zóny (parní) se provádí přímo párou, tryskající do prostoru.
- Chlazení produktů se provádí ponorem do vodních lázní.

Průběžný parní pastér se skládá z těchto částí:


1. Pohon a pohybové části
umožňují pasterizační proces, který je podmíněn průchodem - prostupem produktů – tunelovým pastérem.
Patří sem: hlavní pohon, styčnicový řetěz a nosiče produktů (tofu).

- Hlavní pohon pastéru zajišťuje elektromotor řízený frekvenčním měničem v přímé návaznosti na planetovou převodovku.
- Pohon vkládacího i výpadového mechanismu pastéru, jsou odvozeny od hlavního pohonu. Tím je zajištěna synchronizace hlavních mechanismů pasteru.
- Styčnicový řetěz je nekončící (uzavřený do křivkového okruhu) kladičkový řetěz, který je poháněn prostřednictvím řetězových kol.
- Křivkový okruh styčnicového řetězu je vytvářen pomocí vedení a řetězových kol.
- Pastér má dva postranní styčnicové řetězy.
- Nosiče produktů (tofu) tvoří spojnici mezi styčnicovými řetězy, které nesou jednotlivé produkty (tofu).

2. Vstup produktů (tofu)
slouží ke vstupu produktů (tofu) do pastéru. Musí zajistit plynulý přísun produktů (tofu) do dalších částí stroje prostřednictvím naplnění všech nosičů.

Skládá se z těchto částí: vstupní dopravník a vkladač produktů
- Vstupní dopravník jehož účelem je akumulace produktů (tofu) přicházejících po dopravnících k pastéru a doprava směrem k vkladači produktů.
- Vkladač produktů je kinematický mechanismus jehož úkolem je zasunutí připravených produktů na vstupním dopravníku do nosičů produktů.

3. Vstupní sprcha
je vstupní část pastéru ve které se zabraňuje úniku páry mimo tunel.

4. Pasterizační zóna (ohřev na teplotu + výdrž) – parní
je část pastéru ve které probíhá ohřev na pasterační teplotu a vlastní proces pasterace, ohřevem přímou parou.

5. Chladící zóna I – vodní vana (studená voda)
je část pastéru ve které probíhá chlazení produktů (tofu) ponořením do vodní vany -studená voda, ohřátá na vyšší teplotu.

6. Chladící zóna II – vodní vana (studená voda)
je část pastéru ve které probíhá chlazení produktů (tofu) ponořením do vodní vany -studená voda.

7. Chladící zóna III – vodní vana (ledová voda)
je část pastéru ve které probíhá chlazení produktů (tofu) ponořením do vodní lázně -ledová voda.

8. Výstup produktů
z pastéru zajištuje vykladač produktů a odsunový dopravník

9. Kontrolní, měřící a regulační příslušenství
slouží k seřízení a kontrole pasteračního procesu a provozu pastéru.
Mezi nejdůležitější patří kontrola teplot, kontrola stavu hladiny vodních lázní a kontrola pastéru proti náhlému mechanickému přetížení.

- Kontrola teplot v pasterační zóně pastéru je regulační zařízení jejímž úkolem je udržovat nastavené pasterační teploty a při výrazném poklesu provozních teplot tento stav signalizovat opticky nebo zvukově. Vlastní měření se provádí pomocí teploměrů, které mají vazbu na příslušné regulační obvody ovládající pneumatické ventily přívodu páry.
- Kontrola teplot vodních lázní pastéru je regulační zařízení jejímž úkolem je udržovat nastavené teploty vodních lázní a při výrazném poklesu provozních teplot tento stav signalizovat opticky nebo zvukově. Vlastní měření se provádí pomocí teploměrů, které mají vazbu na příslušné regulační obvody ovládající pneumatické klapky přívodu chladící vody.

- Kontrola a regulace stavu hladiny v chladících vanách je prováděna regulačním obvodem, který vyhodnocuje stav hladiny a v případě potřeby zapíná cirkulační čerpadla.

- Kontrola pastéru proti náhlému mechanickému přetížení některých částí v důsledku vzpříčení produktů je prováděna pomocí čidel. Tyto jsou umístěny na pojistných výkyvných spojkách a v případě potřeby zajistí odstavení celého stroje a signalizují místo poruchy na hlavním řídícím pultu.

10. Částečná tepelná izolace parního tunelu (boky + zadní část)
slouží ke snížení spotřeby tepelné energie pastéru.
- izolace pastéru: polyuretanové desky 30 mm
- krytí izolace: nerezový plech


FOTOGALERIEMáte zájem o prezentaci TOFU pastéru?

Prosím kontaktujte nás:
Ing. Josef BÁBÍK, mobil: +420 607 549 088, e-mail: josef.babik@anticoro-babik.cz