Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Vykladač lahví

Vykladač lahví

Popis
- Přepravky s prázdnými lahvemi jsou ke stroji přiváděny dopravníkem.
- Stojí-li před strojem připraven dostatečný svazek přepravek, může ve stroji se nacházející svazek přepravek vyjet - není žádné zpětné vzdutí - svazek přepravek může vjet do balící zóny.
- Zde je uzavírkou polohován. Přidržovače zabraňují vyzvednutí přepravek z dráhy při vykládacím procesu.
- Rameno s jednotlivými podavači, ovládanými stlačeným vzduchem, klesne na láhve v přepravkách. Podavače se zavzdušní. Rameno s uchopenými lahvemi se zvedne a jede přes akumulační stůl lahví.
- Odvzdušněním se podavače uvolní a láhve jsou vysazeny na akumulační stůl.
- Rameno s podavači se zvedne a láhve jsou transportovány z akumulačního stolu.
- Po vybalení lahví je svazek přepravek dopraven z vybalovací zóny a nový svazek přepravek s prázdnými lahvemi je připraven.
- Není-li připraven dostatečný svazek přepravek /nedostatek/, nebo nemůže-li ve stroji se nacházející svazek přepravek vyjet /zpětné vzdutí/, nebo nemohou-li láhve odcházet z akumulačního stolu /zpětné vzdutí lahví/, zůstane stroj stát v čekací poloze.
- Je-li během automatického provozu jedna z fotobuněk přerušena, stroj se vypne.
- Zapnutí stroje je možné teprve tehdy, když je funkce "Fotobuňka spustila"
vymazána-zrušena.

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Mikulinci

Ukrajina

» více
Mikulinci

Brno - Starobrno

Česká republika

» více
Brno - Starobrno

Svijany

Česká republika

» více
Svijany