Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Vkladač lahví

- Vkladačem lahví jsou láhve vsazovány do přepravek.
- Přepravky jsou ke stroji přiváděny dopravníkem.
 

Vkladač lahví

Popis
- Aby mohl stroj pracovat, musí být do balící zóny přiveden úplný svazek přepravek, a musí být i dostatek lahví.
- Svazek přepravek může vjet do stroje pouze tehdy, když může vyjet svazek přepravek, nacházejících se ve stroji, to znamená, že nedochází ke zpětnému vzdutí.
- Při poruchách na vstupu přepravek (příliš mnoho přepravek, nebo nejsou-li ve vodorovné poloze), zůstane stroj stát v čekací pozici.
- Láhve k zabalení běží nad dopravníkem přepravek do rozdělovacích kanálů akumulačního stolu.
- Speciální řazení obstarává nízkotlaký přechod z volného transportu do formace.
- Láhve jsou uchopeny jednotlivými uchopovači přes manžety, ovládané stlačeným vzduchem. Manžety jsou pro uchopení zavzdušněny.
- Pracovní rameno zvedne láhve ze stolu a nese tyto přes vodící rošt do přepravek.
- K uvolnění lahví musí být manžety odvzdušněny. Rameno se zvedne a jede přes akumulační stůl lahví, aby uchopilo další lahve.
- Přepravky jsou transportovány ze stroje, když může svazek přepravek úplně vyjet, nedochází ke zpětnému vzdutí, a před strojem musí stát připraven úplný svazek přepravek. Při vyjetí svazku přepravek je do stroje transportován další připravený svazek.
- Pracovní pohyb stroje je prováděn nerovnoměrným převodovým klikovým mechanismem.
- Pohon je prováděn stop-motory /s výsuvnou kotvou/.
-Je-li během automatického provozu přerušena jedna z bezpečnostních fotobuněk, stroj vypne.
-Znovuzapnutí stroje je možné teprve po vynulování funkce "Bezpečnostní fotobuňka vyp.".
 

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Bihač

Bosna a Herzegovina

» více
Bihač

Mikulinci

Ukrajina

» více
Mikulinci

Svijany

Česká republika

» více
Svijany