Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Tunelový pastér

Tunelový pastér kontinuální sprchový je určen pro pasterizaci nápojů do pasterizační teploty 95´C všech druhů obalů do celkové výšky 340 mm. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka. Modulární konstrukci tunelového pastéru lze také využít při výrobě dalších zařízení jako jsou chladič, chladič - sušič, ohřívače, ohřívač - sušič.

Tunelový pastér

Konstrukční řešení - samostatná stavebnicová konstrukce šetří energii a vyhovuje speciálním požadavkům zákazníka na:
1 - druh pasterizovaného nápoje, např. pivo, nealkoholického nápoje a jiné
2 - druh použitého obalu /skleněná láhev, plechovka a jiné/
3 - konstrukci pastéru /jednopodlažní, dvoupodlažní/
4 - rozměry pastéru /délka, šířka/

Pracovní postup pastéru - po vběhu sklenic probíhá v jednotlivých zónách zahřátí v odstupňovaných teplotách. Pak následuje zahřátí na požadovanou pasterizační teplotu a výdrž na pasterizační teplotě. Ochlazení po pasterizaci je rovněž odstupňované. První zóny 1, 2 a 3 se používají k výměně tepla s chladícími zónami 6, 7 a 8, přičemž se počítá se zpětnou výtěžností tepla.

Láhve ve stroji probíhají následujícími zónami:
1 . Předehřívací zóna I
2. Předehřívací zóna II
3. Předehřívací zóna III
4. Zóna rychlého ohřevu
5. Pasterizační zóna
6. Chladící zóna I
7. Chladící zóna II
8. Chladící zóna III
9. Chladící zóna IV /pitná voda/

Hlavní pohon
pastéru zajišťuje elektromotor v přímé návaznosti na skříňový variátor.

Vodotěsný tunel
Samonosná konstrukce nese řetězový rošt s perforovanými lištami.Tepelná izolace snižuje podstatně ztráty energie.

Řetězový rošt zajišťuje posun - přepravu lahví nebo jiných obalů pastérem.Skládá se ze 2ks nekonečných styčnicových řetězů spojených perforovanými lištami.

Zařízení vodního a tepelného režimu
Systém vodních nádrží je propojen tak, aby umožňoval co nejlepší využití a regeneraci tepelné energie. Velikost a rozmístění sprchovacích trysek je řešeno takovým způsobem, že dochází k optimálnímu rozstřiku vody na každou láhev. Automatická regulace teploty jednotlivých lázní a ohřev pomocí trubkových registrů. Proudění vody /ohřívací pasterační, chladící/ je zajištěno cirkulačními čerpadly. Kontinuální filtrace celé vodní lázně.


Technické specifikace

Standardní provedení
- Celonerezová konstrukce
- Jednopodlažní nebo dvoupodlažní konstrukce
- Zařízení se skládá ze samonosného vodotěsného tunelu svařeného z jednotlivých dílů /chromniklová ocel/
- Pohon pro pohyblivý pás plynule regulovatelný
- Ohřev vody parou pomocé trubkových registrů
- Automatická regulace teploty
- Systém zajištění pasterace
- Postřik pomocí speciálních samočistících sprchovacích trysek
- Rekuperace energir mezi předehřívacími a chladícími sekcemi
- Tepelná izolace
- Paster lze využít při konstrukci dalších zařízení jako chladič

Dlouhá životnost tunelových pastérů je dána jednak celonerezovým provedením stroje a dále pak vlastní konstrukcí stroje, která je nenáročná na údržbu.

Čištění a údržba pastéru je usnadněna následujícími opatřeními:
- maximální přístupnost bočními dveřmi
- žádné mazání pohyblivých částí /samomazné/
- teplotní snímače
- snímače úrovně hladiny

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Jixi

Čína

» více
Jixi

Tashkent

Uzbekystán
Pivovar Raupchon

» více
Tashkent

Lisakovski

Kazachstán

» více
Lisakovski

Alma-Ata

Kazachstán

» více
Alma-Ata

Kharkov

Ukrajina

» více
Kharkov

Sevastopol

Ukrajina

» více
Sevastopol

Uman

Ukrajina

» více
Uman

Krnov - Kofola

Česká republika

» více
Krnov - Kofola