Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Průtokový pastér piva

Konkrétní řešení je přizpůsobeno požadavkům zákazníka (výkon, automatizace a chladící média- glykol, solanka nebo ledová voda).

Průtokový pastér piva

Dodávka kompletního pastéru sestáva z deskového výměníku ALFA LAVAL - MFHC, deskový výměníku pro ohřev horké vody ALFA LAVAL CB, vyrovnávacího tanku a nerezového sanitačního čerpadla.

Deskový výměník ALFA LAVAL - MFHC
- rekuperace ohřev/chlazení
- sekce ohřevu na pasterační teplotu
- sekce chlazení pasterovaného piva
- effekt regenerace 89.5 %

Deskový výměník pro ohřev horké vody, ALFA LAVAL CB
- Trubkový výdržník, čas výdrže 30s při teplotě 72´C
- Sanitovatelné čerpadla piva, 2ks
- Nerezové čerpadlo horké vody
- Pneumatický regulační ventil, pro regulaci teploty horké vody
- Pneumatický regulační ventil, pro regulaci výkonu pastéru
- Ruční klapky, manometry, teploměry a propojovacího potrubí vlast. pastéru.
- Automatická regulace pasterační teploty a výkonu pastéru na základě zaplnění vyrovnávacího tanku
- Regulace chlazení piva na výstupu
- Regulátor včetně jednoduchého grafického displeje
- Zapisovač pasterační teploty
- Elektrický rozvaděč

Vyrovnávací tank (PUFFER)
- Pojistný ventil podtlakový
- Nerezový pojistný ventil na přívodním pivním potrubí
- Nerezový pojistný ventil na přívodním CO2 potrubí
- Tenzometrická váha
- Stop čidlo-úplné zaplnění tanku
- Sanitační hlavice

Nerezové sanitační čerpadlo (sanitace vyrovnávacího tanku)

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Malý Rohozec

Česká republika

» více
Malý Rohozec