Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Myčka přepravek s obracečem

Myčka přepravek s obracečem (dále jen myčka) je určena k odstraňování nečistot a mytí nedeformovaných přepravek z plastických hmot.

Myčka přepravek s obracečem

Popis

Myčka přepravek je kontinuálně pracující stroj zařazený za vykladačem lahví jako součást dopravního systému přepravek. Myčka je konstruována jako podélný tunel vybavený soustavou trysek. Procházející přepravky unášené řetězovým dopravníkem se při průchodu myjí tlakem mycího roztoku.

- Myčka je tunelová s průběžným dopravníkem.
- Skříň je svařena z plechu, materiál tř.11, síly 4 mm, u celonerezového provedení ocel tř 17.
- Tunel, rozvod vody, síto a sací koš jsou vyrobeny z nerezové oceli tř.17. Po celé délce tunelu jsou odnímatelné kryty. Utěsnění krytů je zajištěno pomocí labyrintů.
- Myčka je rozdělena na část mycí a oplachovou.
- Regulace teploty v mycí nádrži je prováděna pomocí regulačního ventilu "Metrik" a regulátoru teploty.
- Ostřik je proveden vystřikovací soustavou trubek.
- Dopravní řetězy jsou z ocelolitiny.
- Pohon dopravníku obstarává šneková převodovka.
- Spodní část tunelu tvoří sběrnou nádrž mycího roztoku.
- Cirkulaci mycího roztoku zajišťuje odstředivé čerpadlo.
- Filtrace mycího roztoku je zajištěna jednak šikmým sítem pod dopravníkem a dále sacím košem před sáním čerpadla.
- Oplach je proveden vodou z rozvodu.
- Ze sběrné nádrže oplachové vody je doplňována hladina v mycí nádrži.
- Ovládání myčky je soustředěno do panelu, umístěného na stojanu pro obracení přapravek.


Funkce

- Při mytí přepravek z umělé hmoty se doporučuje obracet bedny o 180stupňů za účelem odstranění střepin a hrubých nečistot.
- Přepravky jsou přiváděny dopravníkovou tratí /není součástí myčky - lze ji zvlášť objednat/ umístěnou nad vlastní myčkou, k obracecímu zařízení.
- Obracecí zařízení je půlkruhové vedení, které pomoci gravitace umožňuje obracení přepravky o 180stupňů. Pod obracecím zařízením je umístěn skluz střepů, z kterého střepy a hrubé nečistoty z přepravek padají do připravené palety.
- Po převrácení přepravky ja tato dopravníkem myčky unášena do mycího tunelu, kde v první fázi probíhá vystřikování přepravek mycím roztokem teplým 60stupňůC.
- Síty a sacím košem se mycí tekutina přivádí mohutně dimenzovaným odstředivým čerpadlem do vystřikovacích trubek. Tlak střiku je cca.0.3 MPa /3 atm/ a velké množství přečerpávané mycí tekutiny /cca. 20 m3/hod / zajišťuje bezvadné mytí i tehdy, když je špína zvášť pevně přichycena. Při tom se dalekosáhle narušují elektrostatické síly umělé hmoty.
- Toto intenzivní vystřikování provádí deset propojených vystřikovacích trubic, každá má po 5 tryskách s plochým střikem, které stříkají mycí tekutinu pod tlakem 3 atm. Uspořádání vystřikovacích trysek s různými úhly stříkání zajišťuje důkladné očištění přepravek ze všech stran.
- Použitá tekutina, která může, podle stupně znečištění přepravek, být složena pouze z horké vody nebo z horké vody a louhu, odtéká do sběrné nádoby, která se nachází pod vystřikovacím systémem.
- Ohřev mycí kapaliny je proveden parou - přímým vstřikem.
- Teplota mycí kapaliny je automaticky regulována termostatem.
- Po projetí mycí sekcí následuje sekce oplachová, kde jsou přepravky opláchnuty čistou vodou z rozvodu. Tato voda z konečného ostřiku je zachycována ve zvláštní nádobě a slouží k průběžnému doplňování mycího roztoku.
- Po opláchnutí následuje krátký odkap a přepravky jsou unášeny ven z myčky přes obracecí zařízení, kde dojde opět k obrácení přepravky do původní polohy.
- Odsunový dopravník není součástí myčky, ale lze jej objednat.
- Pro zabezpečení bezporuchového provozu vlivem zarůstání vystřikovacího systému trysek vodním kamenem by neměla tvrdost vody přesáhnout 10 německých stupňů.

10. 9. 2013