Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Myčka přepravek bez obraceče

Myčka přepravek je určena k odstraňování nečistot a mytí nedeformovaných přepravek z plastických hmot.

Myčka přepravek bez obraceče

Popis

Myčka je konstruována jako podélný tunel vybavený soustavou trysek. Procházející přepravky unášené řetězovým dopravníkem se při průchodu myjí tlakem mycího roztoku.

- Myčka je tunelová s průběžným dopravníkem.
- Skříň je svařena z nerezového plechu tř.17.
- Tunel, rozvod vody, síto a sací koš jsou vyrobeny z nerezové oceli tř.17. Po celé délce tunelu jsou odnímatelné kryty. Utěsnění krytů je zajištěno pomocí labyrintů.
- Myčka je rozdělena na část mycí a oplachovou.
- Regulace teploty v mycí nádrži je prováděna pomocí regulačního ventilu "Metrik" a regulátoru teploty.
- Ostřik je proveden vystřikovací soustavou trubek.
- Dopravní řetězy jsou z nerez oceli.
- Pohon dopravníku obstarává variátor.
- Spodní část tunelu tvoří sběrnou nádrž mycího roztoku.
- Cirkulaci mycího roztoku zajišťuje odstředivé čerpadlo.
- Filtrace mycího roztoku je zajištěna jednak šikmým sítem pod dopravníkem a dále sacím košem před sáním čerpadla.
- Oplach je proveden vodou z rozvodu.
- Ze sběrné nádrže oplachové vody je doplňována hladina v mycí nádrži.
- Ovládání myčky je soustředěno do panelu, umístěného na myčce.


Funkce

- Přepravky jsou dopravníkem myčky unášeny do mycího tunelu, kde v první fázi probíhá vystřikování přepravek mycím roztokem teplým 60 0C.
- Síty a sacím košem se mycí tekutina přivádí mohutně dimenzovaným odstředivým čerpadlem do vystřikovacích trubek. Tlak střiku je cca.0.3 MPa /3 atm/ a velké množství přečerpávané mycí tekutiny /cca. 20 m3/hod / zajišťuje bezvadné mytí i tehdy, když je špína zvášť pevně přichycena.
- Při tom se dalekosáhle narušují elektrostatické síly umělé hmoty. Toto intenzivní vystřikování provádí deset propojených vystřikovacích trubic, každá má po 5 tryskách s plochým střikem, které stříkají mycí tekutinu pod tlakem 3 atm.
- Uspořádání vystřikovacích trysek s různými úhly stříkání zajišťuje důkladné očištění přepravek ze všech stran. Použitá tekutina, která může, podle stupně znečištění přepravek, být složena pouze z horké vody nebo z horké vody a louhu, odtéká do sběrné nádoby, která se nachází pod vystřikovacím systémem.
- Ohřev mycí kapaliny je proveden parou - přímým vstřikem. Teplota mycí kapaliny je automaticky regulována termostatem.
- Po projetí mycí sekcí následuje sekce oplachová, kde jsou přepravky opláchnuty čistou vodou z rozvodu. Tato voda z konečného ostřiku je zachycována ve zvláštní nádobě a slouží k průběžnému doplňování mycího roztoku.
- Po opláchnutí následuje krátký odkap a přepravky jsou unášeny ven z myčky.
- Odsunový dopravník není součástí myčky, ale lze jej objednat.
- Pro zabezpečení bezporuchového provozu vlivem zarůstání vystřikovacího systému trysek vodním kamenem by neměla tvrdost vody přesáhnout 10 německých stupňů.

10. 9. 2013

Reference:

Brno - Starobrno

Česká republika

» více
Brno - Starobrno