Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Myčka lahví BETA

Automatická vratná namáčecí a vystřikovací myčka lahví BETA je určena pro mytí běžně znečistěných lahví od piva, vína, nealkoholických nápojů, mléka a minerálních vod. Běžně znečistěnou lahví se rozumí láhev znečistěná zbytky nápoje plněného na lince, opatřená papírovými etiketami.

Myčka lahví BETA

Popis
Myčka lahví se skládá z těchto funkčních celků: pohon a pohybové části myčky, vstup lahví do myčky, systém lázní, trysek a čerpadel, zařízení na odstraňování etiket, výpad lahví z myčky a kontrolní příslušenství myčky.

Pohon a pohybové části myčky
umožňují mycí proces, který je podmíněn průchodem - prostupem lahví - myčkou. Patří sem: hlavní pohon, styčnicový řetěz, nosiče košů lahví a vlastní lahvové koše.
Hlavní pohon myčky zajišťuje elektromotor s frekvenčním měničem. Kroutící moment od hlavního elektromotoru je systémem převodů přenášen do horní části myčky, kde jsou pomocí vratné západky poháněna řetězová kola styčnicových řetězů. Pohon vkládacího i výpadového mechanismu myčky, je také odvozen od hlavního pohonu. Tím je zajištěna synchronizace hlavních mechanismů myčky. Změnou otáček pomocí frekvenčního měniče na hlavním pohonu myčky se mění tzv. pracovní charakteristika myčky, která vyjadřuje závislost výkonnosti myčky a doby průchodu lahví myčkou.
Styčnicový řetěz je nekončící / uzavřený do křivkového okruhu / kladičkový řetěz s roztečí t = 170 mm, který je poháněn prostřednictvím řetězových kol. Křivkový okruh styčnicového řetězu je vytvářen pomocí vodících kladek. Myčka má dva postranní styčnicové řetězy.
Nosiče košů lahví tvoří spojnici mezi styčnicovými řetězy, které nesou jednotlivé lahvové koše. Nosiče košů jsou vyrobeny z oceli a lahvové koše jsou vylisovány z plastu.
Lahvové koše tvoří pro každou láhev samostatnou buňku kruhového průřezu.

Vstupní část myčky
slouží ke vstupu znečištěných lahví do myčky. Musí zajistit plynulý přísun lahví do dalších částí stroje prostřednictvím naplnění všech nosičů. Skládá se z těchto částí: návalový stůl a vkladač lahví.
Návalový stůl je tvořen řadou dopravníků a jeho šířka je shodná s šířkou nosiče lahvových košů. Jeho účelem je akumulace sklenic přicházejících po dopravnících k myčce a doprava směrem k vkladači lahví.
Vkladač lahví se skládá z hřídele a novodurových segmentů, které otáčivým pohybem unášejí lahve po vedení do lahvových košů.

Louhová lázeň a odstraňování etiket
Lahvové koše naplněné lahvemi jsou unášeny do louhové lázně, kde se uvolňují nečistoty při teplotě louhu 70°C a dochází k odmáčení etiket. Odplavení etiket z povrchu láhve a meziprostoru lahvového koše do mycí lázně směrem k odlučovači etiket, je zajišťováno hydrodynamickým účinkem mycího roztoku. Tento je vyvolán zvláštním intenzivním oplachováním proti hrdlům lahví tryskami o průměru 15 mm a slouží k odplavení etiket.
Odlučovač etiket je otáčející se perforovaný buben, z kterého jsou etikety odstraňovány proudícím vzduchem pomocí ventilátoru.
Přímé a rychlé odvádění etiket brání jejich roztrhání a rozpadnutí na vlákna. Tím se snižuje zátěž louhu a umožňuje se jeho delší trvanlivost.

Systém střiků
V další části jsou lahve vystřikovány a ostřikovány nejprve louhem, dále čistou vodou a nakonec vodou pitnou.
Trysky vnitřních výstřiků a vnějších ostřiků jsou v příslušných roztečích upevněny na tryskové tyči /trubce /. Průměr trysek vnitřních výstřiků je 3 mm při nepřetržitém výstřiku. Trysky vnějšího ostřiku mají průměr 4 mm. Vnitřní i vnější trysky pracují se stejným přetlakem. Hodnoty přetlaku na tryskách jsou v rozmezí 0.1 až 0.2 MPa.

Vykládání lahví
Vykládání lahví se provádí obdobně jako jejich vkládání rotačními segmenty z umělé hmoty. Rotace segmentů ve spojení s pohybem hlavního řetězu zajišťuje vykládání lahví z lahvových košů a jejich klouzání po výpadovém skluzu, který je rovněž odpružen blokačními spínači SQ.

Kontrolní, měřící a regulační příslušenství slouží k seřízení a kontrole mycího procesu a provozu myčky. Mezi nejdůležitější patří kontrola teplot a stavu hladiny jednotlivých lázní a kontrola myčky proti náhlému mechanickému přetížení.

Funkce
- Hlavní louhová lázeň o teplotě 70-80°C
- Odstraňování etiket - 2x louhová sprcha 70-80°C
- 4x výstřik louhovým roztokem o teplotě 70-80°C
- 3x výstřk horkou vodou 35-60°C
- 2x výstřk pitnou vodou
- Plynové nebo parní topení

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?