Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Myčka lahví ABA

Automatická vratná namáčecí a vystřikovací myčka lahví ABA je určena pro mytí běžně znečistěných lahví od piva, vína, nealkoholických nápojů, mléka a minerálních vod. Dodávána v celonerezové provedení. Kapacita do 40.000lahví/hod.

Myčka lahví ABA

Myčka lahví se skládá z těchto částí:
- Pohon a pohybové části myčky
- Vstup lahví
- Předehřev
- Louhová vana
- Zařízení na odstraňování etiket
- Vnitřní a vnější výstřik a zpětné ochlazení lahví
- Výstup lahví
- Kontrolní příslušenství myčky

Pohon a pohybové části myčky umožňují mycí proces, který je podmíněn průchodem - prostupem lahví - myčkou. Patří sem hlavní pohon, styčnicový řetěz,nosiče košů lahví, vlastní lahvové koše.
Hlavní pohon myčky zajišťuje elektromotor řízený frekvenčním měníčem v přímé návaznosti na převodovou skříň. Dále je kroutící moment přenášen kloubovým hřídelem na šnekové převodovky, které jsou propojeny s řetězovými koly styčnicových řetězů. Pohon vkládacího i výpadového mechanismu myčky, stejně jako rotační výstřiky jsou také odvozeny od hlavního pohonu. Tím je zajištěna synchronizace hlavních mechanismů myčky. Styčnicový řetěz je nekončící (uzavřený do křivkového okruhu) kladičkový řetěz, který je poháněn prostřednictvím řetězových kol. Křivkový okruh styčnicového řetězu je vytvářen pomocí vedení a řetězových kol. Myčka má dva postranní styčnicové řetězy. Nosiče košů lahví tvoří spojnici mezi styčnicovými řetězy, které nesou jednotlivé lahvové koše. Lahvové koše tvoří pro každou láhev samostatnou buňku, materiálové provedení umělohmotné.

Vstup lahví slouží ke vstupu znečištěných lahví do myčky. Musí zajistit plynulý přísun lahví do dalších částí stroje prostřednictvím naplnění všech nosičů. Skládá se z návalový stůlu a vkladače lahví. Návalový stůl je tvořen řadou dopravníků a jeho šířka je shodná s šířkou nosiče lahvových košů. Jeho účelem je akumulace sklenic přicházejících po dopravnících k myčce a doprava směrem k vkladači lahví. Vkladač lahví je čtyřkloubový kinematický mechanismus jehož úkolem je zasunutí připravených sklenic na návalovém stole do lahvových košů.

Předehřev
2násobné předmáčení zajišťuje:
- postupné zahřívání lahví na teplotu hlavní louhové lázně
- zbavení lahví největšího podílu volných a hrubých nečistot
- menší znečistění hlavní louhové lázně
- zpětné využití tepla

Louhová vana je část myčky ve které probíhá vlastní proces mytí, namáčením lahví v mycí lázni v kombinaci s jejich ostřikováním. Dluhodobý styk lahví s mycím roztokem ve 3 stupních nad sebou při teplotě 70-85°C zajištuje dokonalé odmočení nečistot.

Zařízení na odstraňování etiket je část myčky ve které probíhá proces odplavení a odlučování etiket.
Skládá se z těchto hlavních částí:podhladinový systém odstraňování etiket, nadhladinový systém odstraňovámí etiket, trysky, odlučovač etiket, čerpadlo, filtr, výměník tepla.
Odplavení etiket z povrchu láhve a meziprostoru lahvového koše do mycí lázně směrem k odlučovači etiket, je zajišťováno hydrodynamickým účinkem mycího roztoku. Tento je vyvolán zvláštním intenzivním oplachováním proti hrdlům lahví tryskami o velkém průměru a slouží k odplavení etiket. Odlučovač etiket je v podstatě kontinuální pásový filtr, který je zasazen přímo do proudu mycího roztoku odplavujícího etikety. Odstředivé čerpadlo ETABLOC zajišťuje intenzivní cirkulaci a usměrněný pohyb mycího roztoku přes příslušné trysky a zároveň vytápění myčky přes výměník. Vytápění zajišťuje trubkový výměník ponořený do lázně kterým je zajištěn cirkulační průtok obsahu lázně. Jako topné medium se používá nasycená vodní pára o přetlaku 0.06-0.08 MPa. Jedná se o netradiční způsob ve kterém přes trubky proudí louh a z vnější strany působí pára. Tento způsob je velmi účinný.

Vnitřní a vnější výstřik a zpětné ochlazení lahví

Vnitřní výstřik je řešen jako kombinace rotačních a pevných výstřiků. Vnější ostřik je řešen jako pevný. Vnitřní i vnější trysky pracují se stejným přetlakem, přetlak vnějších trysek může být popř. nižší. Hodnoty přetlaku na tryskách jsou v rozmezí 0.05 až 0.09 MPa /nízkotlaký systém/. Kaskádovité řešení van umožňuje postupné ochlazování lahví a další zpětné využití tepelné energie. Každá vana je neustále 3x kontinuálně filtrována.

Výstup lahví z myčky zajišťuje vykladač lahví a odsunový dopravník.

Kontrolní, měřící a regulační příslušenství slouží k seřízení a kontrole mycího procesu a provozu myčky.Mezi nejdůležitější patří kontrola teplot stavu hladiny louhové lázně, kontrola myčky proti náhlému mechanickému přetížení.Kontrola teplot lázní myčky je regulační zařízení jejímž úkolem je udržovat nastavené teploty lázní a při výrazném poklesu provozních teplot tento stav signalizovat opticky nebo zvukově. Vlastní měření se provádí pomocí teploměrů, které mají vazbu na příslušné regulační obvody ovládající ventily přívodu páry.Kontrola a regulace stavu hladiny v hlavní louhové vaně je prováděna regulačním obvodem, který vyhodnocuje stav hladiny a v případě potřeby otevírá ventil přívodu vody.Kontrola myčky proti náhlému mechanickému přetížení některých částí v důsledku vzpříčení lahve nebo zaklesnutí střepu je prováděna pomocí čidel. Tyto jsou umístěny na pojistných výkyvných spojkách a v případě potřeby zajistí odstavení celého stroje a signalizují místo poruchy na hlavním řídícím pultu.


Funkce

Mycí proces tak jak láhve postupují myčkou a jak jsou postupně zbavovány nečistot, lze z praktického hlediska rozdělit do 7 na sebe navazujících fází:

Předmáčení, 3 min.
- 2násobné předmáčení
- 1x předmáčení vodou o teplotě 35°C
- 1x oplach vodou z přepadu výstřikové sekce o teplotě 50°C

Dlouhodobé namáčení, působení louhu 7.1min.
- dlouhodobé namáčení lahví ve třech vrstvách nad sebou
- teplota hlavní louhové lázně 70-85°C

Odstraňování etiket
- 2 stupňové odstraňování etiket
- podhladinový oplach - 1 tryska na hrdlo, průměr trysky 14 mm
- nadhladinový oplach - 2 trysky na hrdlo průměr trysek 14 mm

Výstřik a oplach lahví od louhu
- uzavřená sekce, která brání zanášení louhu do dalších částí myčky
- 1x výstřik vodou o teplotě 65-70°C pomocí pevné sprchy
- 1x oplach vodou o teplotě 65-70°C pomocí pevné sprchy

Výstřik, oplach a zchlazení lahví
, 3.9 min
- 3 sekce jež jsou kaskádovitě propojeny
- 6x výstřik vodou o teplotě 20-65°C pomocí rotačních sprch
- 4x výstřik vodou o teplotě 20-65°C pomocí pevných sprch
- 3x oplach vodou o teplotě 20-65°C pomocí pevných sprch

Výstřik pitnou vodou

2x výstřik pitnou vodou pomocí rotačních sprch, (průměr trysek 2.5 mm)
1x výstřik pitnou vodou pomocí pevných sprch, (průměr trysek 2.5 mm)

Dochlazení lahví a odkapání zbytků pitné vody

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Semipalatinsk

Kazachstán

» více
Semipalatinsk

Mikulinci

Ukrajina

» více
Mikulinci

Mezhdurechensk

Rusko
Kompletní rekonstrukce pivovaru Slavjanka - etapovité řešení ve stávající budově pivovaru

» více
Mezhdurechensk

Kokanin

Polsko

» více
Kokanin

Znojmo

Česká republika

» více
Znojmo

Polička

Česká republika

» více
Polička

Chodová Planá

Česká republika

» více
Chodová Planá

Svijany

Česká republika

» více
Svijany