Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


MP Keg 1/1 - Automatická vnitřní myčka a plnička

Jmenovitý výkon: do 35 kegů/hod
S centrovačem KEG sudů a pneumaticky ovládanými přítlačnými válci, včetně elektronického ovládání a ručního posunu sudů mezi jednotlivými hlavami.
Předpokládá se, mytí louhem.

MP Keg 1/1 - Automatická vnitřní myčka a plnička

Popis
- 1 Samostatně stojící základní podstavec s odkládacím stolem na sudy
- 1 Mycí hlava pro automatické připojení k sudu, včetně pneumaticky ovládaných přítlačných válců
- 1 Plnící hlava pro automatické připojení k sudu, včetně pneumaticky ovládaného přítlačného válce
- 1 Rozdělovač media a ovládací jednotka ( kombinace ventilů pro přívod medií k mytí, kombinace ventilů pro odtokové ventily k mytí, kombinace přívodních a odtokových ventilů pro plnění)
- Všechny ventily jsou pneumaticky ovládané přes magnetické ventily.
- 1 Nádrž na louh včetně čerpadla média, regulace teploty, armatur a propojení je pevnou součástí stroje (samostatné umístění znamená cenu navíc).
- 1 Pamětí programovatelné ovládání, typ HITACHI, včetně rozvaděče, ovládacího panelu a všech elektrokabelů pro vnitřní propojení.
- Ke kontrole výroby je stroj vybaven kontrolními články (kontrola těsnosti, hlášení mokrého a suchého stavu přes speciální vidličkovou sondu, kontrolu media přes tlakový spínač atd.
- Oplachová média studená a horká se odebírají z provozní sítě.
- Použité ocelové konstrukční části jsou u zařízení vyrobeny z nerez materiálu

Funkce

Hlava 1 - Mytí
- Výměna sudu
- Přítlačení sudu a pokles zvedacího stolu
- Přezkoušení těsnosti
- Připojení a přezkoušení zbytkového tlaku
- Vyfoukání zbytků
- Předstřik (studená voda)
- Vyfouknutí studené vody
- Vstřik louhu (pulzačně)
- Vyfouknutí louhu sterilním vzduchem
- Vstřik horké vody (pulzačně)
- Vyfouknutí horké vody parou
- Paření
- Odpuštění kondenzátu
- Paření/nárust tlaku
- Odpojení a odpuštění tlaku
- Uvolnění sudu a zvedání zvedacího stolu
- Výměna sudu

Hlava 2 - Plnění
- Výměna sudu
- Přítlačení sudu a pokles zvedacího stolu
- Přezkoušení těsnosti
- Držení tlaku páry
- Připojení a dotaz na tlak
- Odpuštění páry
- Vyfouknutí páry pomocí CO2/vzduchem
- Předpětí CO2/starý vzduch
- Plnění
- Odpojení a odpuštění tlaku
- Vyfouknutí zbytku výrobku pomocí CO2
- Vypláchnutí horkou vodou
- Vyfouknutí horké vody pomocí CO2
- Uvolnění sudu a zvedání zvedacího stolu
- Výměna sudu

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Achtyrka

Ukrajina

» více
Achtyrka