Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


Mini Keg 1- Poloautomatická vnitřní myčka

Jmenovitý výkon: 10-15 keg sudů/hod, jednomístná konstrukce
Čistící prostředek: louh
Včetně elektronického ovládání. Předpokládá se předtlakování pomocí CO2 nebo sterilního vzduchu.
 

Mini Keg 1- Poloautomatická vnitřní myčka

Popis
- 1 Základní podstavec s odkládacím stolem na sudy upravený pro nástěnnou montáž
- 1 Ruční narážecí hlava pro manuální připojení k sudu včetně hadic chodu vpřed a zpětného chodu.
- 1 Rozdělovač media a ovládací jednotka (kombinace ventilů pro přívod medií k mytí, kombinace ventilů pro odtokové ventily k mytí)
- Všechny ventily jsou pneumaticky ovládané přes magnetické ventily.
- 1 Nádrž na louh s čerpadlem média a regulací teploty.
- 1 Pamětí programovatelné ovládání, typ HITACHI, včetně rozvaděče.
- Ke kontrole výroby je stroj vybaven kontrolními články (kontrola těsnosti, hlášení mokrého a suchého stavu přes speciální vidličkovou sondu, kontrolu media přes tlakový spínač atd.
- Oplachová média studená a horká se odebírají z provozní sítě.

Funkce
- Výměna sudu
- Ruční naražení sudu, pomocí narážecí hlavy a ruční otočení sudu o 1800
- Přezkoušení zbytkového tlaku
- Vyfoukání zbytků
- Intervalové vymývaní stěn sudu a narážecí části horkou vodou
- Vyfouknutí horké vody
- Intervalové vymývaní stěn sudu a narážecí části louhem
- Vyfouknutí louhu sterilním vzduchem
- Intervalové vymývaní stěn sudu a narážecí části horkou vodou
- Vyfouknutí horké vody
- Předtlakování pomocí sterilního vzduchu
- Ruční otočení sudu o 1800
- Výměna sudu

Doplnitelně:
- Paření a odpuštění kondenzátu
- Předtlakování pomocí CO2

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?