Secondhand

- mačkadlo sladu

- vířivá káď

- rmutovystírací káď

- mladinová pánev

- myčka láhví

- tunelový pastér

- myčka přepravek

- vkladač - vykladač,..


M Keg 1- Automatická vnitřní myčka

Jmenovitý výkon: do 20 kegů/hod, jednomístná
Čistící prostředek: louh
S centrovačem KEG sudů a pneumaticky ovládaným přítlačným válcem, včetně elektronického ovládání.

M Keg 1- Automatická vnitřní myčka

Popis
- 1 Samostatně stojící základní podstavec s odkládacím stolem na sudy
- 1 Mycí hlava pro automatické připojení k sudu.
- 1 Rozdělovač media a ovládací jednotka (kombinace ventilů pro přívod medií k mytí, kombinace ventilů pro odtokové ventily k mytí)
- Všechny ventily jsou pneumaticky ovládané přes magnetické ventily.
- 1 Nádrž na louh s čerpadlem média a regulací teploty.
- 1 Pamětí programovatelné ovládání, typ HITACHI, včetně rozvaděče.
- Ke kontrole výroby je stroj vybaven kontrolními články (kontrola těsnosti, hlášení mokrého a suchého stavu přes speciální vidličkovou sondu, kontrolu media přes tlakový spínač atd.
- Oplachová média studená a horká se odebírají z provozní sítě.
- Předpokládá se, sterilace parou a předtlakování pomocí CO2.

Funkce
- Výměna sudu
- Přítlačení sudu a pokles zvedacího stolu
- Přezkoušení těsnosti
- Připojení a přezkoušení zbytkového tlaku
- Vyfoukání zbytků
- Předstřik (studená voda)
- Vyfouknutí studené vody
- Vstřik louhu (pulzačně)
- Vyfouknutí louhu sterilním vzduchem
- Vstřik horké vody (pulzačně)
- Vyfouknutí horké vody parou
- Paření
- Odpuštění kondenzátu
- Paření/nárust tlaku
- Odpojení a odpuštění tlaku
- Uvolnění sudu a zvedání zvedacího stolu
- Výměna sudu

10. 9. 2013

Reference:

Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

- Audit pivovaru
- Studie rozvoje pivovaru, etapovité rekonstrukce pivovaru dle požadavků zákazníka
- Technologické projekty, projektování strojů a zařízení
- Výroba strojů a zařízení, montáž, technologické uvedení do provozu, servis strojů a zařízení

» více
Hledáte kompletní servis pro Váš pivovar?

Semipalatinsk

Kazachstán

» více
Semipalatinsk